TRAFFI HUNTER TÉRKÉP BÉTAβ

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

A jelen dokumentum, a Traffi Hunter mobil alkalmazáshoz kapcsolódó weblap általános adatvédelmi és jogi nyilatkozatát tartalmazza. Ezen a weblapon, a Traffi Hunter mobil alkalmazás, online traffipax adatokat szolgáltat. Ha Ön ezt a weblapot felkeresi, illetve használja, azzal kifejezi, hogy jogilag kötelező érvényűként elfogadja és betartja a jelen adatvédelmi és jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket. Fenntartva a jog arra, hogy bármikor módosításra kerüljön vagy megszüntetethető a jelen weblap bármely része vagy a szolgáltatás, beleértve az adatvédelmi és jogi nyilatkozatot. Bárminemű módosítás a közzététel pillanatában lép érvénybe.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog, védjegyek és felhasználási feltételek:

A Traffi Hunter weblapon található minden tartalmat, a szerzői jog védi. A traffihunter.hu és a hozzá kapcsolódó Traffi Hunter mobil aplikáció, Borbély Roland egyéni vállalkozó (adószáma: 62261719-2-28, a továbbiakban: Vállalkozó) által működtetett internetes lap.

A weblap tartalma (a „Tartalom”) – egyebek mellett minden szöveg, grafika, kép, védjegy, márkajelzés, logó és szoftver, különösen a traffipax adatok – a szellemi tulajdonról szóló törvények védelmét élvezi. A Tartalomhoz fűződő jogok nem szállnak át Önre, sem a weblap más felhasználójára, hanem azok továbbra is Traffi Hunter, illetve a jelen weblapon közzétett anyagokhoz fűződő jogok tulajdonosát illetik meg.

A felhasználó jogosult a Tartalmat megtekinteni, de csak személyes, nem üzleti célú felhasználásra. A Tartalom engedély nélküli felhasználása sértheti a szerzői jogokat, a védjegyekhez fűződő jogokat és a törvényeket. Aki a Tartalmat esetleg e-mail üzenetben továbbítja, letölti vagy kinyomtatja, köteles gondoskodni arról, hogy a Tartalomban szereplejen az összes eredeti szerzői jogi és egyéb megjegyzés.

A Traffi Hunter előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalmat sokszorosítani, másolatba átírni, archiváló rendszerben tárolni, természetes vagy számítógépes nyelvre lefordítani, bármilyen formában és bármilyen hordozón (elektronikusan, mechanikusan, fényképészetileg, az anyagot rögzítve vagy máshogy) ismételten közzétenni, harmadik személynek anyagi ellenszolgáltatás fejében értékesíteni, illetve forgalomba hozni. A Tartalmat tilos áruba bocsátani, módosítani, illetve üzleti célból bármilyen módon sokszorosítani, megjeleníteni, bemutatni, közzétenni, illetve felhasználni. Tilos a jelen weblapot vagy annak bármely tartalmát „keretbe foglalni”, illetve részben vagy egészben szerverre felmásolni. Ön, aki a weblapot használja, beleegyezik abba is, hogy semmilyen módon nem jeleníti meg, és nem használja fel a Traffi Hunter megnevezéseit, logóit és védjegyeit a Traffi Hunter előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Tartalom felhasználása másik weblapon, illetve bármely más számítógép-hálózati környezetben a felhasználás céljától függetlenül, tilos.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki a Tartalmat olyan módon használja fel, amelyre a jelen felhasználási feltételek egyértelmű engedélyt nem adtak, azzal a szerzői jogok, a védjegyekhez fűződő jogok és egyéb törvények megsértését követheti el. Ilyen esetben a Traffi Hunter automatikusan visszavonja a jelen weblap felhasználására biztosított engedélyét, és jogosulttá válik arra, hogy a Tartalom bármely részéből Ön által készített példányok azonnali megsemmisítésére utasítást adjon.

A jelen felhasználási feltételekben kifejezetten nem biztosított jogokat magunknak tartunk fenn.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A Traffi Hunter semminemű felelősséget nem vállal azokért a következményekért, amelyek a jelen weblap, illetve a benne szereplő vagy az általa biztosított tartalom felhasználásából vagy figyelembevételéből erednek, ezért a jelen weblapot mindenki kizárólag csak a saját felelősségére használhatja.

A Traffi Hunter a jelen weblapot, továbbá annak tartalmát és a szolgáltatást, minden esetleges hibáival együtt biztosítja, vélelmezet vagy jogszabályból eredő garancia nélkül.

A Traffi Hunter ezen felül semminemű felelősséget vagy garanciát nem vállal a weblapon elérhető tartalom, szolgáltatás, szöveg, grafika, hivatkozás és az adatok pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, folyamatosságáért és naprakészségéért.

Sem a Traffi Hunter, sem a vele kapcsolatos harmadik személy nem tehető felelőssé semminemű olyan kárért, amely a jelen weblap vagy a rajta található bármely tartalom, szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából ered („ez a védelem”).

Adatvédelmi irányelv, local storage

A Traffi Hunter weblap a felhasználó személyes adatait nem kezeli, nem gyűjti, és nem tárolja, mivel annak használata regisztráció nélkül történik.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szűrőbeállítások.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: szűrőbeállítások mentése, hogy oldal újratöltéskor ne kelljen a szűrő feltételeket ismételten beállítani.

Az adatkezelés időtartama a Local Storage-k esetén határozatlan ideig, vagy annak törléséig tart.

Google Analytics

Az alábbi cookie fájlokat webes elemzési eszközünk, a Google Analytics állítja be azért, hogy naplózhassa a weblap látogatottsági és látogatói adatait. A statisztikai adatokkal fejleszteni kívánjuk a weblapunk nyújtotta felhasználói élményt:

Ha nem kíván cookie-kat fogadni, akkor böngészőprogramjában beállíthatja a cookie-tárolás automatikus elutasítását, illetve hogy a rendszer figyelmeztessen, amikor egy weblap cookie tárolását kérelmezi. Az előzőleg tárolt cookie-kat is a webböngészőn keresztül lehet törölni. További ismertetőt az adott böngészőprogram súgója tartalmaz. Figyelembe kell viszont venni, hogy a jelen weblap egyes területei, illetve szolgáltatásai csak cookie segítségével képesek működni, ezért a cookie-k törlése vagy visszautasítása esetén nem.


TraffiHunter Application

Információ felhasználás

A TraffiHunter mobil alkalmazás fő célja, hogy értesítse a felhasználót az úton található traffipaxok aktuális pozíciójáról. Ehhez szükséges, hogy hozzáférjünk a felhasználó pozíciójához. Az alkalmazás hozzáférhet a felhasználó pozíciójához az előtérben, valamint háttérben történő futás esetében is. Az alkalmazás ezekhez a jogosultságokhoz bekéri a felhasználó hozzájárulását. Amennyiben a felhasználó meggondolja magát, visszavonhatja ezeket a jogosultságokat a mobiltelefon beállításaiban.

Information Use

The main purpose of TraffiHunter app is to provide the user with warnings of speedcams ahead of them on the road. For this we need to access the user’s location. The app may need to access the user’s location both when running in the foreground and the background. The application prompts the user to give us permission to access their location. If the user changes their mind, they can revoke these permissions in their phone settings.

Az adatvédelmi tudnivalók módosítása

Aktualizálva: 2021. június 09.

A Traffi Hunter weblap szolgáltatásait a portál üzemeltetője bocsátja rendelkezésre:
Borbély Roland Ev.
info@traffihunter.hu

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításának jogát fenntartjuk.
Traffi Hunter 2021